Odpowiednia jakość powietrza

Wraz z problemem zanieczyszczenia pyłem wnętrza instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pojawia się kolejne zagrożenie dla zdrowia ludzi oddychających powietrzem, które przepłynęło przez instalację. W osadzonym pyle znajdują się mikroorganizmybakterie i grzyby mikroskopowe. Panujące wewnątrz instalacji warunki cieplno-wilgotnościowe oraz substancje organiczne znajdujące się w warstwie nagromadzonych zanieczyszczeń stwarzają bardzo dobre warunki do ich przeżycia i rozmnażania.
Ze względu na niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowotnego osób przebywających w wentylowanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach wynikające z nawiewania zainfekowanego powietrza, konieczne jest oczyszczenie wnętrza instalacji z osadzonego pyłu oraz, po sprawdzeniu stężenia ilościowego mikroorganizmów w takiej instalacji, przeprowadzenie w razie konieczności jej dezynfekcji.

Postanowiliśmy zatem poszerzyć swoją ofertę i proponujemy Państwu kompleksowe oczyszczanie podciśnieniowe instalacji wentylacyjnych, central wymienników ciepła, motorów, wirników oraz klap przeciwpożarowych.

Dodatkowo, oferujemy Państwu wymianę filtrów powietrza (usługa płatna).